Kancelaria

 

Siedziba Kancelarii znajduje się w Tomaszowie Lubelskim. Adres kontaktowy i do korespondencji ul. Polna 9/53, 22-400 Zamość.

Kancelaria powstała w celu zapewnienia wsparcia prawnego przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zakresem działania Kancelaria obejmuje przede wszystkim obszar województwa lubelskiego w szczególności byłego województwa zamojskiego.

Pomoc prawna jest świadczona w szczególności w sprawach dotyczących, prawa handlowego, prawa podatkowego, a także prawa cywilnego oraz prawa pracy.
Na życzenie Klientów, Kancelaria podejmuje się także prowadzenia spraw z zakresu innych dziedzin prawa, również przy zapewnieniu współpracy radców prawnych lub specjalistów o stosownej wiedzy i doświadczeniu.

Obsługa realizowana jest w sposób stały lub doraźny, w zależności od potrzeb Klientów.
Kancelaria oferuje także udzielanie jednorazowych porad prawnych oraz pomoc w sporządzaniu pism do sądów i urzędów.
Pomoc prawna jest świadczona w formie osobistych spotkań, w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formie telefonicznych konsultacji.

Kancelaria w celu zapewnienia wysokiej jakości usług współpracuje z radcami prawnymi, notariuszami, a także z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi oraz księgowymi.